Data ostatniej modyfikacji:
17.03.2012
Licznik odwiedzin:
00594
od dnia: 24.02.2000


Wydział Geologii

Uniwersytet Warszawski

Open Geospatial Consortium

Serwer NetGIS działa na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Uniwersytet Warszawski był członkiem stowarzyszonym Open Geospatial Consortium od roku 1997. W roku 2006 rolę przedstawiciela Polski w OGC przejęło Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej.


     

Witamy w serwerze NetGIS !

Serwer ten zawiera strony dedykowane problemom geomatyki

Można tu znaleźć strony dotyczące różnych aspektów teoretycznych i praktycznych geomatyki i zastosowania GIS, a także innych systemów informatycznych wykorzystywanych w przetwarza-niu informacji geoprzestrzennej.

 


NOWOŚĆ:
KML w geomechanice

Seminarium INSPIRE

Projekt Dębowe Góry

Ortofotomapa Warszawy
i całego świata


Unicode w systemach geoinformacyjnych

SRTM-3
DEM 60m x 90m
dla Polski i Europy


GIS GRASS

ASPAR

Grupa 3G

Programy dla GIS za darmo

 

Zapraszamy do

Wirtualnego Laboratorium Geomatyki  

   

 

  

 

Laboratorium to powstało w wyniku współpracy Wydziału Geologii z Polskim Towarzystwem Informacji Przestrzennej (PTIP) i Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego:

Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

xxx


Co to jest geomatyka ? - Jedna z definicji brzmi:

Geomatyka (ang.: Geomatics) jest dziedziną wiedzy i technologii zajmującą się problemami pozyskiwania, zbierania, utrzymywania , analizy, interpretacji, przesyłania i wykorzystywania informacji geoprzestrzennej (przestrzennej, geograficznej), czyli odniesionej do Ziemi.

Ponieważ informacja geoprzestrzenna przetwarzana jest przy pomocy systemów informacji geograficznej (akronim: GIS - Geographical Information System), w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że geomatyka zajmuje się systemami GIS.  Więcej o geomatyce.

Dlaczego serwer ten nazywa się NetGIS ? - Wiemy co to jest GIS, ale dlaczego "Net" ? - Współczesna informatyka to głównie systemy rozproszone. Szybki rozwój Internetu wymusza wzajemne współdziałanie różnorodnego oprogramowania działającego w różnych komputerach podłączonych do sieci. Obecnie opracowywane oprogramowanie współdziała ze sobą stanowiąc złożone system rozproszone. To odpowiednio zorganizowane współdziałanie nazywane jest interoperacyjnością. Dotyczy to także systemów GI i ze względu na specyfiką informacji geoprzestrzennej interoperacyjnością GIS zajmuje się geomatyka. Główne ośrodki prac nad tymi zagadnieniami to ISO TC 211 i Open Geospatial Consortium.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć przy pomocy wyszukiwarki:
Google
Szukaj w serwerze NetGIS
Szukaj w Internecie

Copyright © 1999-2008, JWM. Webmaster: J.Michalak@uw.edu.pl (o autorze)

 

( O autorze)